Share title="Share this page on Facebook!" target="_blank" > Share on facebook title="Send this page to Twitter!" target="_blank" > Send this page to twitter title="Digg this page!" target="_blank" > Send this page to Digg! Add me to CPD email list Add to CPD Contacts

Open Letter Initiated by People in the U.S. to the Czech Chamber of Deputies:
No to the Radar!

Otevřený dopis českým poslancům

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

vyrozuměli jsme, že po intenzivní debatě ve Vaší zemi bude česká Sněmovna brzy hlasovat o navržené smlouvě přijmout americký vojenský radar. Píšeme Vám, abychom Vás upozornili, že jsme hluboce přesvědčeni, že radar není ve skutečném zájmu lidí ani ve Spojených státech, ani v České republice. Doufáme, že budete hlasovat proti.

Miliony Američanů, včetně nás, touží po nové mírové zahraniční politice Spojených států, která podpoří demokracii a demilitarizaci na celém světě, spíše než eskalaci nových závodů ve zbrojení. Kromě toho, neobyčejně nákladný program raketové obrany je, jako mnohé z vojenského rozpočtu naší země, ohromným plýtváním prostředků. Mnohem raději bychom vynakládali naše národní bohatství na vzdělání, bydlení, zdravotnictví a další lidské potřeby, jak u nás, tak v zahraničí.

Jsme inspirování skutečností, že více než dvě třetiny českých občanů opakovaně vyjádřily svůj nesouhlas s radarem. Připojujeme se k nim ve výzvě prezidentu Obamovi, aby ustoupil od plánů instalovat antirakety v Polsku a doprovodnou radarovou stanici v České republice.

Konec tohoto nebezpečného programu "raketové obrany" by mohl vytvořit základ pro skutečně pozitivní a konstruktivní vztah mezi lidmi našich dvou zemí a mohl by sloužit jako důležitý první krok v širším procesu globálního odzbrojení.


Súctou,